fbpx

Рубрика “Експертна думка”

ВИМОГИ ДО УЧАСНИКА ТЕНДЕРНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ

Мета проекту «Tender together», який реалізовується Українською Асоціацією Меблевиків у співдружності з Украинская Ассоциация Визуальной Индустрии УАВИ та Донецька торгово-промислова палата , – підвищити рівень співпраці та довіри при спільній участі у міжнародних та національних державних закупівлях. Сприяти досягненню цієї мети покликані й посібники, спеціально підготовлені відповідними фахівцями на замовлення учасників проекту. З ними можна ознайомитися на сайті УАМ: https://uafm.com.ua/doslidzhennya-meblevog…/tender-together/

Співавтор посібника «Guidelines для українських компаній щодо участі в міжнародних та українських публічних закупівлях», експерт з тендерних закупівель Анна Севостьянова продовжує поглиблене коментування й уточнення деяких положень названого посібника.
Знаючи, як важливо претендентам на участь у тендерних закупівлях не припуститися помилок уже на початковому етапі процедури присудження контракту, ми попросили експерта докладно описати, яким вимогам повинні відповідати пропозиції учасника.
Є три групи вимог: технічні якісні та кількісні.
Технічна специфікація повинна містити характеристики, необхідні для виконання робіт, надання послуг або здійснення поставок. Технічні специфікації повинні надавати рівний доступ господарюючих суб’єктів до процедури закупівлі та не створювати необґрунтованих перешкод при відкритті конкурсу з державних закупівель.
Технічні специфікації можуть містити дані про відповідність товару чи послуги екологічним вимогам та мати посилання, в порядку переваги, на національні стандарти, що відповідають європейським, на європейські технічні оцінки, загальні технічні специфікації, міжнародні стандарти, інші системи технічних посилань, встановлені європейськими органами стандартизації або, за відсутності цих документів, національні стандарти, національні технічні свідоцтва або національні технічні специфікації, що стосуються проектування, розрахунку та виконання робіт і використання матеріалів; кожне посилання повинно супроводжуватися словами «або еквівалент».
Технічні специфікації не повинні посилатись на конкретного виробника, джерело або конкретний процес, який характеризує продукти або послуги, що надаються конкретним суб’єктом господарювання, або на торгові марки, патенти, типи або конкретне джерело походження чи виробництва, в наслідок чого може надаватися перевага одним претендентам чи їхнім продуктам через відмову іншим. Такі посилання допускаються як виняток, коли досить точне й зрозуміле описання предмета контракту є неможливим. Такі посилання повинні супроводжуватися словами «або еквівалент».

«Технічна специфікація для постачання товарів або послуг» – специфікація в документі, яка визначає необхідні характеристики продукту або послуги – такі як рівень якості, рівень впливу на навколишнє середовище та клімат; методи проектування з урахуванням всіх вимог (зокрема щодо доступності для інвалідів) та оцінку відповідності; ефективність використання продукту, безпечність та розміри, включаючи вимоги, що мають відношення до продукту згідно з його назвою, під якою продається цей продукт; термінологію, позначки, випробування та методи випробувань, пакування, маркування й біркування; інструкції для користувачів, а також процедури оцінки відповідності;
Технічна специфікація, прийнята визнаним органом із стандартизації для багаторазового або постійного застосування, є стандартом, дотримання якого не обов’язкове. «Міжнародний стандарт» означає стандарт, прийнятий міжнародною організацією із стандартизації та доступний для широкого загалу. Так само доступними для широкого загалу є європейський та національний стандарти, прийняті відповідними органами стандартизації.
– Чому таке значне місце в специфікації відводиться маркуванню продукції, протоколам його випробувань?
– Якщо замовник має намір придбати товари або послуги з конкретними екологічними, соціальними чи іншими характеристиками, в технічних специфікаціях він може, в якості одного із критеріїв присудження контракту або умов його виконання, вимагати певного маркування як засобу підтвердження, що послуги чи товари відповідають необхідним характеристикам. Але вимагати цього може за дотримання наступних умов:
– вимоги до маркування стосуються лише критеріїв, які пов’язані з предметом договору, з визначенням характеристик товарів або послуг, які є предметом договору;
– вимоги до маркування повинні базуватися на недискримінаційних критеріях;
– маркування – відкрита й прозора процедура, в якій можуть брати участь всі зацікавлені сторони, зокрема державні органи, споживачі, соціальні партнери, виробники, дистриб’ютори та неурядові організації;
– маркування доступне для всіх зацікавлених сторін;
Якщо замовник не вимагає, щоб товари та послуги відповідали всім вимогам маркування, він повинен вказати, яке маркування його задовольнить.
Якщо господарюючий суб’єкт обгрунтовано не мав можливості отримати конкретне маркування, вказане замовником або еквівалентне маркування у відповідний термін із причин, які не відноситься до компетенції цього економічного оператора, замовник зобов’язується застосувати інші відповідні засоби доведення, які можуть включати технічне досьє від виробника за умови, що відповідний суб’єкт господарювання доведе, що пропоновані ним товари або послуги відповідають вимогам специфічного маркування або конкретним вимогам, зазначеним замовником.
Замовник також може вимагати, щоб суб’єкти господарювання надавали протоколи випробувань від органу з оцінки відповідності або сертифікат, виданий таким органом у якості засобу підтвердження відповідності вимогам або критеріям, викладеним у технічних специфікаціях, критеріям присудження або умовам виконання контракту.
Якщо замовник вимагає надання сертифікатів, виданих конкретним органом з оцінки відповідності, сертифікати від інших еквівалентних органів з оцінки відповідності повинні також прийматися замовником.

Рубрика “Експертна думка” започаткована в рамках грантового проекту за підтримки Швейцарського бюро співробітництва в Україні, назва проекту: “Підвищення рівня співпраці та довіри при спільній участі у міжнародних та національних державних закупівлях ” – TENDER TOGETHER, який реалізується Українською Асоціацією Меблевиків в партнерстві з Українською Асоціацією Візуальної Індустрії та Донецькою ТПП

Share This:

Подождите ...

Подписаться

Получайте самые новые новости с портала к себе на почту: